ข่าวเจาะย่อโลก: แนวโน้มคนจนลดลงแต่ความเหลื่อมล้ำยังเป็นโจทย์ท้าทาย

ประเทศไทยมีการเติบโตเศรษฐกิจบนฐานการพึ่งพาเงินจากต่างประเทศ
ในภาวะที่สหรัฐอเมริกาเตรียมปรับอัตราดอกเบี้ย เศรษฐกิจไทยจะยังดีต่อเนื่องหรือไม่

และถ้าเศรษฐกิจไทยโตจริง ประเทศไทยมีคนจนน้อยลง แต่ปัญหาที่แก้ยากกว่าก็คือความเหลื่อมล้ำ
คนไทยรวยกระจุกในภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว
ผู้มีรายได้น้อยยังขาดโอกาส การศึกษา การเข้าถึงเทคโนโลยี

ติดตามความเห็นจากนักวิชาการทีดีอาร์ไอได้ในรายการ ข่าวเจาะย่อโลก ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560