คิดยกกำลังสอง: สร้างความสามารถการแข่งขัน…โดยไม่ต้องแข่งขัน?

ประเทศไทยต้องการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ดีขึ้น แต่ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา กลับไม่ได้เปิดให้มีการแข่งขันในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะในภาคบริการ ที่มีการแข่งขันต่ำ หรือผูกขาดสูงมากในบางสาขา

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว โอกาสที่ภาคธุรกิจไทยจะแข็งแกร่งจากการได้แข่งขันกันจึงไม่มี ส่งผลให้งานวิจัยพัฒนา และเทคโนโลยี ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นไปได้ยาก

คิดยกกำลังสอง กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชวนดูว่า อะไรแน่ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และภาครัฐจะลดการผูกขาดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในภาคธุรกิจได้อย่างไร

ติดตามเพิ่มเติม ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 8 ม.ค. 2561

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส