คิดยกกำลังสอง: ขอมีที่ดิน…แค่แมวดิ้นตาย

จำนวนที่ดินที่ถือครอง บ่งบอกความเหลื่อมล้ำของประเทศได้อย่างดี เมื่อพบว่า คนที่รวยสุด 20 เปอร์เซ็นต์ของไทยถือครองที่ดินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ส่วนคนจนที่สุด 10 เปอร์เซ็นต์ของไทย แทบไม่มีที่ดินเลย

ส่วนคนที่ถือครองที่ดินมากที่สุด ถือครองถึง 6 แสนกว่าไร่ แต่การถือครองที่ดินกลับไม่เปิดเผยว่าใครเป็นเจ้าของ

ต่างจากในหลายประเทศ รวมถึงอังกฤษที่เปิดเผยข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน ทำให้การถือครองที่ดินเรื่องโปร่งใส ลดต้นทุนธุรกรรม ที่สำญคือช่วยกระตุ้นให้สังคมสนใจ ลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน และกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน

ติดตามเพิ่มเติมจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ตอน ขอมีที่ดิน…แค่แมวดิ้นตาย ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 15 ม.ค. 2561

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส