คิดยกกำลังสอง: แท็กซี่ผ่านแอ็พ…แอบๆ ซ่อนๆ

ประชาชนอยากได้อยากใช้แท็กซี่ผ่านแอ็พ เพราะความไม่พอใจแท็กซี่ปกติ ที่ยังมีปัญหาอยู่มาก และปัญหาอันดับ 1 ก็ยังเป็นเรื่อง “ปฏิเสธผู้โดยสาร” แต่ด้านแท็กซี่ปกติก็น่าเห็นใจไม่น้อย เพราะ เจอปัญหาไปจุดที่รถติดแล้วเก็บเงินได้น้อย จึงต้องปฏิเสธผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่ของแท็กซี่ผ่านแอ็พ คือ ยังมีข้อเสียที่ยังอยู่ระหว่างการหาทางแก้ไข เช่น โอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในด้านราคาที่ยังควบคุมไม่ได้ ประเด็นการจ่ายภาษีให้รัฐ และการได้เปรียบกว่าแท็กซี่อื่น เพราะอยู่นอกระบบ สร้างการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเกิดในระบบ

แต่การมาของแท็กซี่ผ่านแอ็พก็เป็นเรื่องดี เพราะช่วยกระตุ้นให้เกิดการยกระดับแท็กซี่เดิม ดังนั้นทางออกที่ดีเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีคือ นำแท็กซี่ผ่านแอ็พเข้าระบบ กำกับดูแลให้เสมอภาค จ่ายภาษีที่เป็นธรรมแก่รัฐ และคุ้มครองผู้บริโภค

ติดตามเพิ่มเติมจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง: แท็กซี่ผ่านแอ็พ…แอบๆ ซ่อนๆ  ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 29 ม.ค. 2561

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส