พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ปฏิรูปรถเมล์ครั้งใหม่ ผู้ใช้ได้อะไร

พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ปฏิรูปรถเมล์ครั้งใหม่ ผู้ใช้ได้อะไร

กับ ดร.สุเมธ องกิตติกุล ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 27 มีนาคม 2561