ทางเลือกพลังงานไฟฟ้าไทย ถ้าไม่พึ่งพาโรงไฟฟ้าถ่านหิน

หน่วยงานTDRI x สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันที่2018-04-04
สถานที่Crystal Ballroom @ Holiday Inn Silom

เอกสารประกอบ

เทปบันทึกภาพย้อนหลัง

ตอนที่ 1 ดร.วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน และระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต

 

ตอนที่ 2 ช่วงการเสวนาโดย

ศ. ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
คุณกวิน ทังสุพานิช กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
คุณสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าด้านวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณเจน นําชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ บริษัท SPCG จำกัด (มหาชน)
โดยมี ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ