พินิจเศรษฐกิจการเมือง: บทเรียนการบริหารจัดการคลื่นทีวีดิจิตอล และแนวทางในอนาคต

พินิจเศรษฐกิจการเมือง: บทเรียนการบริหารจัดการคลื่นทีวีดิจิตอล และแนวทางในอนาคต

กับ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 20 มีนาคม 2561