พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: คิดทบทวนก่อนสร้างโครงการขนาดใหญ่ – ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

คิดทบทวนก่อนสร้างโครงการขนาดใหญ่ – ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา กับ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 13 มีนาคม 2561