คิดยกกำลังสอง: การศึกษาออนไลน์ แสนเสียดายที่เขย่า…เบาเกินไป

MOOCS บทเรียนออนไลน์ เขย่าวงการศึกษาโลกถึงไทย แต่เบาเกินไป เพราะแค่เพิ่มทางเลือก แต่ยังไม่ช่วยลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

แม้เทคโนโลยีกำลังเขย่าโลกทั้งใบในหลายด้าน แต่ด้านการศึกษายังอยู่ในระดับเบา

MOOCS คือตัวอย่างเทคโนโลยี เพิ่มทางเลือกการศึกษามีคนลงทะเบียนรวมหลักหลาย 10 ล้านคน แต่ส่วนมากเลิกเรียนใน 1-2 สัปดาห์ และจบจริงมีน้อยมาก หรือประมาณ 4% ของผู้ลงเรียน 80% ของผู้ลงเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่จบการศึกษา ป.ตรี มาแล้ว หมายความว่าผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐาน มีเวลา และทรัพยากรในการเข้าถึง

ดังนั้น จะทำอย่างไรให้เทคโนโลยีเขย่าการศึกษาแรงขึ้น เพื่อลดปํญหาความเหลื่อมล้ำได้

ติดตามในคิดยกกำลังสอง ตอน การศึกษาออนไลน์ แสนเสียดายที่เขย่า…เบาเกินไป ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 5 มีนาคม 2561

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส