พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน เพื่อระบบไฟฟ้าในอนาคต

พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน เพื่อระบบไฟฟ้าในอนาคต

กับ ดร.วิชสินี วิบุลผลประเสริฐ ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 10 เมษายน 2561