พินิจเศรษฐกิจการเมือง: หาบเร่แผงลอย ชีวิตที่รัฐมองข้าม

พินิจเศรษฐกิจการเมือง ตอน หาบเร่แผงลอย ชีวิตที่รัฐมองข้าม

กับ ดร.สมชัย จิตสุชน ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 24 เมษายน 2561