แนวทางการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ในการนำเสนอข่าวของไทยพีบีเอส

แนวทางการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ในการนำเสนอข่าวของไทยพีบีเอส – ชลธิศ แก้วประเสริฐสม ผู้ชำนาญการแผนและยุทธศาสตร์ข่าว สำนักข่าว องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

  • บทความวิชาการ

GDE Error: Requested URL is invalid

 

  • รายงานฉบับสมบูรณ์

GDE Error: Requested URL is invalid

หมายเหตุ – บทความวิชาการและรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งจากรายงานเฉพาะบุคคล หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 7