คิดยกกำลังสอง: เรียนรู้ – ทำงานอย่างไร…ในยุคอายุยืน?

สำหรับสังคมสูงวัย ไม่ได้มีเพียงการขยายอายุงาน ของวัยเกษียณเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง แต่ต่อไป สำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ขั้นตอนการใช้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไป ไม่จำกัดอยู่แค่ เรียน – ทำงาน – รอเกษียณ

แต่คนรุ่นใหม่จะ มุ่งหาทางเลือกใหม่ๆให้ชีวิต และเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่ออยู่ในโลกของคนอายุยืนได้ จำเป็นต้องลงทุนในทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ 3 อย่าง นอกจากเงินทอง คือ ความรู้ สุขภาพ+ความสัมพันธ์ และ ความใจกว้าง+เครือข่าย

ส่วนมหาวิทยาลัย นายจ้าง และรัฐบาลจะปรับตัวเอื้อให้กับคนรุ่นใหม่ที่กำลังเปลี่ยนผ่านไลฟ์สไตล์ในสังคมสูงวัยกันอย่างไร

ติดตามเพิ่มเติมจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ตอน เรียนรู้ – ทำงานอย่างไร…ในยุคอายุยืน?

ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 10 เมษายน 2561 สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส