พินิจเศรษฐกิจการเมือง : การมาของอาลีบาบากับความท้าทายด้านกำลังคนดิจิทัลไทย

พินิจเศรษฐกิจการเมือง ตอน การมาของอาลีบาบากับความท้าทายด้านกำลังคนดิจิทัลไทย

กับ ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 24 เมษายน 2561