แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย: จากปริมาณสู่คุณภาพ

หน่วยงานTDRI x DEPA
วันที่2018-05-15
สถานที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์สีลม

เอกสารประกอบ

  • แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย: จากปริมาณสู่คุณภาพ

Download (PDF, 1.6MB)

เทปบันทึกย้อนหลัง

ช่วงที่ 1 นำเสนอผลการศึกษา “การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ช่วงที่ 2 การเสวนาแนวทางสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทยรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและพื้นที่ EEC : จากปริมาณสู่คุณภาพ