สไลด์ประกอบการนำเสนอ ปรับระบบสวัสดิการสังคมพร้อมรับโลกใหม่ที่ผันผวน

สไลด์ประกอบการนำเสนอ ปรับระบบสวัสดิการสังคมพร้อมรับโลกใหม่ที่ผันผวน

โดย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร และ ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แขกรับเชิญ: คุณสุทธิพงศ์ กนกากร
สมาชิกคณะทำงานด้านเทคนิค National Digital ID และ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท WS3

ติดตามวิดีโอการนำเสนอได้ที่นี่ เร็วๆ นี้