สไลด์ประกอบการนำเสนอ

สไลด์ประกอบการนำเสนอ เปิดเรื่อง “อนาคตประเทศไทยในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี”

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)