พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: รู้ทันจีนผ่านการขยายอำนาจการค้าในอาเซียน

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: รู้ทันจีนผ่านการขยายอำนาจการค้าในอาเซียน

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 12 มิถุนายน 2561