พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ช่องโหว่และทางออกของบริการแท็กซี่ไทย

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ช่องโหว่และทางออกของบริการแท็กซี่ไทย

ดร.สุเมธ องกิตติกุล ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 19 มิถุนายน 2561