พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เงินอุดหนุนเด็กเล็ก ต้องถ้วนหน้าเข้าถึงง่าย

พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เงินอุดหนุนเด็กเล็ก ต้องถ้วนหน้าเข้าถึงง่าย

จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 10 กรกฎาคม 2561