พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: บทเรียน BTS ขัดข้อง บริหารจัดการอย่างไรไม่กระทบผู้ใช้บริการ

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ช่องโหว่และทางออกของบริการแท็กซี่ไทย

ดร.สุเมธ องกิตติกุล ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 3 กรกฎาคม 2561