พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ต่อยอด “อุตสาหกรรมการบิน” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ต่อยอด “อุตสาหกรรมการบิน” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 3 กรกฎาคม 2561