โครงการศึกษาการพัฒนาเพื่อความปลอดภัย และคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่ โดยพิจารณา โครงสร้างต้นทุนและการประกอบการ

Download (PDF, 1.25MB)