เปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน หนุน SMEs ไทยให้เติบโต

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: เปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน หนุน SMEs ไทยให้เติบโต

วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 24 กรกฎาคม 2561