พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: แนวทางเดินหน้าบริหารแรงงานต่างด้าวในไทย

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: แนวทางเดินหน้าบริหารแรงงานต่างด้าวในไทย

ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 31 กรกฎาคม 2561