พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: สร้างสุขให้ผู้สูงอายุในชุมชนด้วยการบูรณาการ

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: สร้างสุขให้ผู้สูงอายุในชุมชนด้วยการบูรณาการ

ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 7 สิงหาคม 2561