การวิเคราะห์ระบบค่าฤชาธรรมเนียมและค่าขึ้นศาลด้วยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์

วันที่2018-08-17
สถานที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการ วิเคราะห์ระบบค่าฤชาธรรมเนียมและค่าขึ้นศาลด้วยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์

เอกสารนำเสนอ

Download (PDF, 1.42MB)

เอกสารประกอบ

Download (PDF, 664KB)