พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม ด้วยสัญญาแบ่งปันผลประโยชน์

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม ด้วยสัญญาแบ่งปันผลประโยชน์

ธีรชัย เกื้อเกตุ ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 21 สิงหาคม 2561