คิดยกกำลังสอง: ยูนิคอร์นพันธุ์ไทย…สร้างอย่างไรให้เกิด?

‘ภาครัฐช่วยยูนิคอร์นไทยเกิดได้แน่ แค่ไม่ทำตัวเกะกะ’

ยูนิคอร์น เกิดจาก ธุรกิจสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างมูลค่าบริษัทได้เกิน 3 หมื่นล้านบาทภายใน 3-5 ปี และช่วยสร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่ให้เกิดขึ้น

แต่ในวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีสาร์ทอัพรายใดเติบโตไปถึงการเป็นยูนิคอร์น ทั้งที่ไทยมีสตาร์ทอัพเก่งๆอยู่จำนวนมาก เพราะติดอุปสรรคด้านกฎระเบียบ รวมถึงนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมผิดทิศผิดทางจึงเติบโตต่อไม่ได้

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ วิเคราะห์สาเหตุ ทำไมไทยทำได้แค่เกือบจะมียูนิคอร์น พร้อมเสนอแนะภาครัฐเป็นเจ้าภาพแก้ไขปลดล็อกกฎระเบียบต่างๆ แทนวิธีการส่งเสริมแบบเดิมที่เน้นแค่ให้เกิดสาร์ทอัพจำนวนมาก แต่กลับไปถึง ‘ยูนิคอร์น’

ติดตามในคิดยกกำลังสอง ตอน ยูนิคอร์นพันธุ์ไทย…สร้างอย่างไรให้เกิด? ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ13 ส.ค. 2561

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส