พินิจเศรษฐกิจการเมือง: กำกับทัวร์เที่ยวไทย ด้านคุณภาพและความปลอดภัย

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: กำกับทัวร์เที่ยวไทย ด้านคุณภาพและความปลอดภัย

ขนิษฐา ปะกินำหัง ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 4 กันยายน 2561