โครงการศึกษาประโยชน์การค้ำประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงิน ที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับเงินฝาก (Non-Bank)

Download (PDF, 3.77MB)