การปรับระบบสวัสดิการสังคมพร้อมรับโลกใหม่ที่ผันผวน

ที่มา : การอภิปรายในหัวข้อการปรับระบบสวัสดิการสังคมพร้อมรับโลกใหม่ที่ผันผวน โดยรศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ดร.วิชสิณี วิบูลผลประเสริฐ ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) ร่วมด้วยคุณสิทธิพงศ์ กนกากร (สมาชิกคณะทำงานด้านเทคนิค National Digital ID และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท WS3) ในงานสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2561 เรื่อง “ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สรุปโดย พสิษฐ์ พัจนา

Download (PDF, 249KB)