พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: Fintech เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการเงินและข้อมูล

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: Fintech เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการเงินและข้อมูล

ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 11 กันยายน 2561