พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอบรับยุค 4.0

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอบรับยุค 4.0

ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 17 ตุลาคม 2561