พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ความก้าวหน้าในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ความก้าวหน้าในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์

ชวน หวังสุนทรชัย ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 23 ตุลาคม 2561