พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: เปิดเสรีไม้เศรษฐกิจ สร้างรายได้ พลิกโฉมป่าไม้ไทย

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: เปิดเสรีไม้เศรษฐกิจ สร้างรายได้ พลิกโฉมป่าไม้ไทย

ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 30 ตุลาคม 2561