คิดยกกำลังสอง: ราชการ…คืบคลาน สู่ไทยแลนด์ 4.0

ไทยแลนด์ 4.0 สำหรับภาคราชการไทยค่อยๆ เปลี่ยนแปลงอะไรไปแล้วบ้าง

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชวนมาทบทวนความคืบหน้าเปลี่ยนแปลง กับข้อเท็จจริงที่กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีมากว่า 10 ปีแล้ว แต่ยังใช้กับรัฐและศาลได้น้อยมาก ทั้งที่ผลวิเคราะห์ของสหประชาชาติ พบว่าคนไทยพร้อมแล้วอยากใช้บริการ

ติดตามเพิ่มเติม พร้อมข้อเสนอแนะให้ภาคราชการเกิดการเปลี่ยนแปลงก้าวใหญ่ๆ เพื่อเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้

ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 8 ตุลาคม 2561 สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส