พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ประมูลดิวตี้ฟรีครั้งใหม่… ทำอย่างไรให้ประเทศได้รับประโยชน์ที่ดีกว่า

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ประมูลดิวตี้ฟรีครั้งใหม่… ทำอย่างไรให้ประเทศได้รับประโยชน์ที่ดีกว่า

ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 30 ตุลาคม 2561