พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เมื่อกระบวนการยุติธรรม มี “ต้นทุน ค่าใช้จ่าย”

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: เมื่อกระบวนการยุติธรรม มี “ต้นทุน ค่าใช้จ่าย”

สิรนันท์ เตชะคุปต์ ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561