พินิจเศรษฐกิจการเมือง: การลงทุนวิจัยและผลักดันนโยบายการเกษตร ให้เติบโตในระยะยาว

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: การลงทุนวิจัยและผลักดันนโยบายการเกษตร ให้เติบโตในระยะยาว

ดร. วิศาล บุปผเวส ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 12 ธันวาคม 2561