พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ข้อมูลการใช้บริการสุขภาพ สะท้อนหลากมิติความต่าง

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ข้อมูลการใช้บริการสุขภาพ สะท้อนหลากมิติความต่าง

ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 18 ธันวาคม 2561