สวัสดิการประชาชน และมาตรการแก้จน บนโจทย์วินัยการคลัง

เอกสารประกอบการเสวนา