พินิจเศรษฐกิจการเมือง: อันดับความปลอดภัยทางถนนของไทย สำคัญอย่างไร และดีขึ้นแล้วจริงหรือ?

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: อันดับความปลอดภัยทางถนนของไทย สำคัญอย่างไร และดีขึ้นแล้วจริงหรือ?

ดร. สุเมธ องกิตติกุล ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 8 มกราคม 2562