พินิจเศรษฐกิจการเมือง: “ความเป็นธรรม” ผู้ป่วย หรือ “ความอยู่รอด” รพ.เอกชน จากกรณีคุมค่ายา

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: อันดับความปลอดภัยทางถนนของไทย สำคัญอย่างไร และดีขึ้นแล้วจริงหรือ?

ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 22 มกราคม 2562