พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ปรับโฟกัสกำกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่เกิดได้ โชห่วยไทยอยูรอด

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ปรับโฟกัสกำกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่เกิดได้ โชห่วยไทยอยู่รอด

ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2561