พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: อนุสัญญา ILO 188 อีกก้าวสำคัญของการแก้ปัญหาแรงงานประมงทะเลไทย?

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: อนุสัญญา ILO 188 อีกก้าวสำคัญของการแก้ปัญหาแรงงานประมงทะเลไทย?

ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 29 มกราคม 2562