พินิจเศรษฐกิจการเมือง: มองอนาคต 5G กับการจัดการคลื่นความถี่

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: มองอนาคต 5G กับการจัดการคลื่นความถี่

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562