พินิจเศรษฐกิจการเมือง: จาก (ร่าง) พ.ร.บ. ข้าวไทย ถึงการออกแบบนโยบายข้าวในอนาคต

พินิจเศรษฐกิจการเมือง: จาก (ร่าง) พ.ร.บ. ข้าวไทย ถึงการออกแบบนโยบายข้าวในอนาคต

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร  ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562