มาตรการเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคเกษตร

หน่วยงานTDRI x WWF
วันที่2019-02-25
สถานที่โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
  • เอกสารประกอบ – ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์

Download (PDF, 1.94MB)

 

  • Policy Toolkit

Download (PDF, 2.78MB)