พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ภาคเกษตรไทย ปรับตัวอย่างไรเพื่อเป็นเกษตรยั่งยืน

พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ภาคเกษตรไทย ปรับตัวอย่างไรเพื่อเป็นเกษตรยั่งยืน

ดร.กรรณิการ์ ธรรมพาณิชวงศ์  ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2562